Legislatie

ORDIN nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a – Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.

RECTIFICARI LA HOTARAREA nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.537 din 2 august 2010, se face urmatoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I “), in format pdf., astfel cum a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.564/ 10.VIII.2010.

HOTARAREA nr. 736/21.07.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/210 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, in format pdf., astfel cum a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.537/2.VIII.2010.

ORDIN nr. 691/08.10.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/23.12.2009 privind unele masuri financiar-bugetare.

LEGE nr. 372/13.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor cu documentele subsecvente.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 18/4.03.2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu documentele subsecvente.

ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.

  • Anexa nr. 1 – Partea a IV-a – Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor.
  • Anexa nr. 2 – Partea a IV-a – Model certificat de performanta energetica al apartamentului.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 69/30.06.2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala.

Baza legislativa a fost preluata de pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Vezi alte informatii utile: